مسابقه ۹۷,۹۸ شهرستان خرم آباد لرستان

اکبر سپهوندی   ۲۱ مهر ۱۳۹۷ ساعت ۱۲:۰۵

باسلام خدمت همه عزیزان
به عرض مدیران عزیز برسانم که امسال مسابقه خرم آباد به شرح زیر می‌باشد

مسابقه سرعت: ۲۳۰ کیلومتر هوایی سلفچگان
مسابقه میان‌برد: ۵۰۰ کیلومترهوایی سرخه سمنان
مسابقه میان‌برد به بلند: ۷۴۰ کیلومتر هوایی میامی شاهرود به سبزوار
مسابقه بلند: ۱۰۹۰ کیلومتر هوایی مشهد مقدس
با ارزوی سربلندی تمام تیم ها وکلوب های کشور